Rynek pracy w województwie pomorskim w 2019 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.11.2020
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację Rynek pracy w województwie pomorskim w 2019 r., która dostarcza podstawowych informacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, pracujących, bezrobotnych, popytu na pracę, warunków pracy i wypadków przy pracy oraz wynagrodzeń.
Opracowanie składa się z syntezy, uwag ogólnych i metodycznych, a także tablic statystycznych oraz map i wykresów. Część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących sytuację na rynku pracy w województwie pomorskim. W uwagach przedstawiono metody badań, źródła i zakres danych oraz objaśnienia podstawowych pojęć. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje graficzne. Zasadniczą częścią
opracowania są tablice, w których wybrane informacje prezentowane są w retrospekcji za lata 2018 i 2019 oraz według płci, miejsca zamieszkania, sektorów i form własności, sekcji PKD 2007, a także grup zawodów. Dla bardziej szczegółowego scharakteryzowania zjawisk na rynku pracy w województwie pomorskim wybrane dane statystyczne przedstawiono w podziale na podregiony, powiaty i gminy.

Przekroje: województwo, wybrane informacje według podregionów, powiatów i gmin, sekcje PKD 2007.
Do góry