Rynek pracy w województwie pomorskim w 2022 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.11.2023
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację „Rynek pracy w województwie pomorskim w 2022 r.”, która dostarcza podstawowych informacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, pracujących, bezrobotnych, popytu na pracę, warunków pracy i wypadków przy pracy oraz wynagrodzeń.
Opracowanie składa się z syntezy, uwag ogólnych i metodycznych, a także tablic statystycznych oraz map i wykresów. Część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących sytuację na rynku pracy w województwie pomorskim, której uzupełnienie stanowią prezentacje graficzne. W uwagach ogólnych i metodycznych zawarto opis metody badań, źródła i zakres danych oraz objaśnienia podstawowych pojęć.
Zasadniczą częścią opracowania są tablice, w których wybrane informacje przedstawione są w retrospekcji za lata 2021 i 2022 oraz w podziale na podregiony, powiaty i gminy. Po raz pierwszy zostały zaprezentowane informacje o pracujących w gospodarce narodowej według miejsca zamieszkania pochodzące z administracyjnych źródeł danych.

Przekroje: województwo, wybrane informacje według podregionów, powiatów i gmin, sekcje PKD 2007.
Do góry