Rynek pracy w województwie pomorskim w 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.11.2019
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację Rynek pracy w województwie pomorskim w 2018 r., która dostarcza podstawowych informacji w zakresie aktywności ekonomicznej ludności, pracujących, bezrobotnych, popytu na pracę, warunków pracy i wypadków przy pracy oraz wynagrodzeń.
Opracowanie składa się z syntezy wzbogaconej wykresami, tablic statystycznych oraz uwag ogólnych i metodycznych. W uwagach przedstawiono metody badań, źródła i zakres danych oraz objaśnienia podstawowych pojęć. Część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących sytuację na rynku pracy w województwie pomorskim. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje graficzne. Zasadniczą częścią opracowania są tablice, w których wybrane informacje prezentowane są w retrospekcji za lata 2017 i 2018 oraz według płci, miejsca zamieszkania, sektorów i form własności, sekcji PKD 2007, a także grup zawodów. Dla bardziej szczegółowego scharakteryzowania zjawisk na rynku pracy w województwie pomorskim wybrane dane statystyczne przedstawiono w podziale na podregiony, powiaty i gminy.

Przekroje: województwo, wybrane informacje według podregionów, powiatów i gmin, sekcje PKD 2007.
Do góry