Rynek pracy w województwie pomorskim w 2012 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.11.2013
Częstotliwość wydania: Roczna

Opracowanie składa się z uwag ogólnych, metodycznych i analitycznych, a także tablic statystycznych oraz wykresów. W uwagach przedstawiono metody badań, źródła i zakres danych oraz objaśnienia podstawowych pojęć. Część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących sytuację na rynku pracy w województwie pomorskim. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje graficzne. Zasadniczą częścią opracowania są tablice, w których wybrane informacje prezentowane są w retrospekcji za lata 2011-2012 oraz według płci, miejsca zamieszkania, sektorów i form własności, sekcji PKD 2007, a także grup zawodów. Dla bardziej szczegółowego scharakteryzowania zjawisk na rynku pracy w województwie pomorskim wybrane dane statystyczne przedstawiono w podziale na podregiony, powiaty i gminy.

Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów, sekcje PKD 2007
Do góry