Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2018-2020

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 20.12.2021

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację „Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2018-2020”. Jest to kolejne opracowanie, wydawane w cyklu trzyletnim, w całości poświęcone tej tematyce.
Publikacja zawiera syntezę opisującą stan gospodarki morskiej w województwie pomorskim, część tabelaryczną oraz uwagi ogólne i metodyczne. Tablice statystyczne ujęto w ośmiu działach tematycznych charakteryzujących: podmioty, pracujących i wynagrodzenia w gospodarce morskiej; nakłady inwestycyjne i środki trwałe w gospodarce morskiej; porty morskie; żeglugę morską i przybrzeżną; produkcję statków; gospodarkę rybną; stan środowiska i ochronę wód morskich oraz edukację morską. Uwagi metodyczne wyjaśniają zakres tematyczny prezentowanych danych, zasady grupowań oraz zawierają definicje stosowanych pojęć.

Przekroje: województwo
Do góry