Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2012-2014

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 21.12.2015

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2012-2014. Jest to kolejne opracowanie, wydawane w cyklu trzyletnim, w całości poświęcone tej tematyce.
W skład publikacji wchodzą uwagi ogólne, metodyczne i część tabelaryczna. Uwagi metodyczne wyjaśniają zakres tematyczny prezentowanych danych, zasady grupowań oraz zawierają definicje stosowanych pojęć. Tablice statystyczne ujęto w ośmiu działach tematycznych charakteryzujących: podmioty i pracujących w gospodarce morskiej; nakłady inwestycyjne i środki trwałe w gospodarce morskiej; porty morskie; żeglugę morską i przybrzeżną; produkcję statków; gospodarkę rybną; stan środowiska i ochronę wód morskich oraz edukację morską.


Wykresy interaktywne

Przekroje: województwo
Do góry