Gospodarka morska w województwie pomorskim w latach 2009-2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 21.12.2012

W skład publikacji wchodzą uwagi ogólne, metodyczne i część tabelaryczna. Uwagi metodyczne wyjaśniają zakres tematyczny prezentowanych danych, zasady grupowań oraz zawierają definicje stosowanych pojęć. Tablice statystyczne ujęto w ośmiu działach tematycznych charakteryzujących: podmioty i pracujących w gospodarce morskiej; nakłady inwestycyjne i środki trwałe w gospodarce morskiej; porty morskie; żeglugę morską i przybrzeżną; produkcję statków morskich; gospodarkę rybną; stan środowiska i ochronę wód morskich oraz edukację morską.

Przekroje: województwo
Do góry