Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Województwo pomorskie w liczbach 2020

07.09.2020
Folder prezentuje podstawowe informacje statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2020 r., m.in. z zakresu ochrony środowiska, ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, gospodarstw domowych, mieszkań, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, turystyki, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, gospodarki morskiej, transportu, handlu, finansów oraz podmiotów gospodarki narodowej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w I półroczu 2020 r.

31.08.2020
Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w I półroczu 2020 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2020 r.

31.08.2020
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w sierpniu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w lipcu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji informacja i komunikacja. Oceny spadły jedynie w sekcji budownictwo.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pracujący w województwie pomorskim w 2019 r.

31.08.2020
Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat pracujących w województwie pomorskim w 2019 r., dotyczące między innymi liczby osób pracujących, przyjęć i zwolnień z pracy oraz absolwentów podejmujących pracę po raz pierwszy. Dane zaprezentowano w podziale na sektory własności, sekcje PKD oraz podregiony i powiaty.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - II kwartał 2020 r.

31.08.2020
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lipcu 2020 r.

28.08.2020
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2019 r.

31.07.2020
Na opracowanie składa się analiza stanu i struktury, ruchu naturalnego oraz migracji ludności województwa na tle wskaźników ogólnopolskich oraz w odniesieniu do pozostałych województw i powiatów województwa pomorskiego.
Czytaj dalej
1    16  17  18  19  20  21  22  23  24    62
Do góry