Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2019 r.

30.10.2020
Opracowanie zawiera informacje o budżetach gospodarstw domowych w województwie pomorskim między innymi o przeciętnym miesięcznym dochodzie, przeciętnym miesięcznym spożyciu niektórych artykułów żywnościowych, gospodarstwach domowych wyposażonych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2019 r.

30.10.2020
Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ochrony środowiska w województwie pomorskim w 2019 r., między innymi o kierunkach wykorzystania powierzchni geodezyjnej województwa, poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ściekach przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz o emisji i redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.
Czytaj dalej

Publikacja Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2017-2019

30.10.2020
Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2017-2019, która charakteryzuje różne obszary społeczno-gospodarcze wpływające na jakość życia mieszkańców.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w październiku 2020 r.

29.10.2020
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w październiku br. oceniają koniunkturę gorzej niż we wrześniu br. Największy spadek ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe oraz transport i gospodarka magazynowa. Wyjątkiem jest sekcja handel hurtowy oraz handel detaliczny, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem oraz informacja i komunikacja, gdzie oceny wzrosły.
Czytaj dalej
1    13  14  15  16  17  18  19  20  21    62
Do góry