Dane o województwie pomorskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Województwo pomorskie – sierpień 2023
Ludność
(stan w dniu 31 grudnia 2022 r.)
2358,3 tys.
Bezrobotni zarejestrowani
(stan w końcu miesiąca)
41,3 tys.
Stopa bezrobocia rejestrowanego
(stan w końcu miesiąca)
4,5%
Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
364,2 tys.
Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
7463,49 zł
Mieszkania oddane
do użytkowania
1976
Podmioty gospodarki narodowej
(stan w końcu miesiąca)
353,6 tys.
Obroty ładunkowe w portach morskich 9514 tys. ton.
 
 

↑ wartość danego zjawiska zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

↓ wartość danego zjawiska zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

  wartość danego zjawiska nie zmieniła się

kolor zielony oznacza, że zmiana ma charakter pozytywny

kolor czerwony oznacza, że zmiana miała charakter negatywny

Do góry