Dane o województwie pomorskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Województwo pomorskie – marzec 2019
Ludność
(stan w dniu 31 XII 2018 r.)
2333,5 tys.
Bezrobotni zarejestrowani
(stan w końcu miesiąca)
47,9 tys.
Stopa bezrobocia rejestrowanego
(stan w końcu miesiąca)
5,1%
Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
352,7 tys.
Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
5429,21 zł
Mieszkania oddane
do użytkowania
933
Podmioty gospodarki narodowej
(stan w końcu miesiąca)
299,2 tys.
Obroty ładunkowe w portach morskich 5558 tys. ton.
 
 
Do góry