Dane o województwie pomorskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Województwo pomorskie –  lipiec 2021
Ludność
(stan w dniu 31 XII 2020 r.)
2346,7 tys.
Bezrobotni zarejestrowani
(stan w końcu miesiąca)
53,3 tys.
Stopa bezrobocia rejestrowanego
(stan w końcu miesiąca)
5,6%
Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
355,8 tys.
Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
6060,30 zł
Mieszkania oddane
do użytkowania
1544
Podmioty gospodarki narodowej
(stan w końcu miesiąca)
326,5 tys.
Obroty ładunkowe w portach morskich 5549 tys. ton.
 
 

↑ wartość danego zjawiska zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

↓ wartość danego zjawiska zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

  wartość danego zjawiska nie zmieniła się

kolor zielony oznacza, że zmiana ma charakter pozytywny

kolor czerwony oznacza, że zmiana miała charakter negatywny

Do góry