Dane o województwie pomorskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Województwo pomorskie – grudzień 2022
Ludność
(stan w dniu 31 grudnia 2021 r.)
2347,0 tys.
Bezrobotni zarejestrowani
(stan w końcu miesiąca)
42,4 tys.
Stopa bezrobocia rejestrowanego
(stan w końcu miesiąca)
4,6%
Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
354,3 tys.
Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
7324,01 zł
Mieszkania oddane
do użytkowania
2290
Podmioty gospodarki narodowej
(stan w końcu miesiąca)
344,6 tys.
Obroty ładunkowe w portach morskich 7994 tys. ton.
 
 

↑ wartość danego zjawiska zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

↓ wartość danego zjawiska zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

  wartość danego zjawiska nie zmieniła się

kolor zielony oznacza, że zmiana ma charakter pozytywny

kolor czerwony oznacza, że zmiana miała charakter negatywny

Do góry