Dane o województwie pomorskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Województwo pomorskie – październik 2020
Ludność
(stan w dniu 30 VI 2020 r.)
2346,7 tys.
Bezrobotni zarejestrowani
(stan w końcu miesiąca)
54,5 tys.
Stopa bezrobocia rejestrowanego
(stan w końcu miesiąca)
5,8%
Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
353,3 tys.
Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
5582,02 zł
Mieszkania oddane
do użytkowania
1736
Podmioty gospodarki narodowej
(stan w końcu miesiąca)
316,9 tys.
Obroty ładunkowe w portach morskich 5558 tys. ton.
 
 
Do góry