Dane o województwie pomorskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Województwo pomorskie – grudzień 2020
Ludność
(stan w dniu 30 VI 2020 r.)
2346,7 tys.
Bezrobotni zarejestrowani
(stan w końcu miesiąca)
56,2 tys.
Stopa bezrobocia rejestrowanego
(stan w końcu miesiąca)
5,9%
Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
352,9 tys.
Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
5983,84 zł
Mieszkania oddane
do użytkowania
1951
Podmioty gospodarki narodowej
(stan w końcu miesiąca)
318,5 tys.
Obroty ładunkowe w portach morskich 4919 tys. ton.
 
 

↑ wartość danego zjawiska zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

↓ wartość danego zjawiska zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

  wartość danego zjawiska nie zmieniła się

kolor zielony oznacza, że zmiana ma charakter pozytywny

kolor czerwony oznacza, że zmiana miała charakter negatywny

Do góry