Dane o województwie pomorskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Województwo pomorskie – lipiec 2019
Ludność
(stan w dniu 31 XII 2018 r.)
2333,5 tys.
Bezrobotni zarejestrowani
(stan w końcu miesiąca)
41,1 tys.
Stopa bezrobocia rejestrowanego
(stan w końcu miesiąca)
4,4%
Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
352,7 tys.
Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
5317,08 zł
Mieszkania oddane
do użytkowania
1066
Podmioty gospodarki narodowej
(stan w końcu miesiąca)
304,4 tys.
Obroty ładunkowe w portach morskich 5693 tys. ton.
 
 
Do góry