Dane o województwie pomorskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Województwo pomorskie – grudzień 2019
Ludność
(stan w dniu 30 VI 2019 r.)
2337,8 tys.
Bezrobotni zarejestrowani
(stan w końcu miesiąca)
41,8 tys.
Stopa bezrobocia rejestrowanego
(stan w końcu miesiąca)
4,4%
Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
353,3 tys.
Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
5705,10 zł
Mieszkania oddane
do użytkowania
3045
Podmioty gospodarki narodowej
(stan w końcu miesiąca)
307,3 tys.
Obroty ładunkowe w portach morskich 5058 tys. ton.
 
 
Do góry