Dane o województwie pomorskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Województwo pomorskie – maj 2020
Ludność
(stan w dniu 31 XII 2019 r.)
2343,9 tys.
Bezrobotni zarejestrowani
(stan w końcu miesiąca)
51,8 tys.
Stopa bezrobocia rejestrowanego
(stan w końcu miesiąca)
5,5%
Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
346,7 tys.
Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
5172,21 zł
Mieszkania oddane
do użytkowania
1956
Podmioty gospodarki narodowej
(stan w końcu miesiąca)
310,7 tys.
Obroty ładunkowe w portach morskich 5710 tys. ton.
 
 
Do góry