Dane o województwie pomorskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Województwo pomorskie – wrzesień 2019
Ludność
(stan w dniu 30 VI 2019 r.)
2337,8 tys.
Bezrobotni zarejestrowani
(stan w końcu miesiąca)
41,1 tys.
Stopa bezrobocia rejestrowanego
(stan w końcu miesiąca)
4,4%
Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
353,0 tys.
Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
5197,34 zł
Mieszkania oddane
do użytkowania
1477
Podmioty gospodarki narodowej
(stan w końcu miesiąca)
306,0 tys.
Obroty ładunkowe w portach morskich 5321 tys. ton.
 
 
Do góry