Dane o województwie pomorskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Województwo pomorskie – styczeń 2019
Ludność
(stan w dniu 30 VI 2018 r.)
2328,2 tys.
Bezrobotni zarejestrowani
(stan w końcu miesiąca)
49,2 tys.
Stopa bezrobocia rejestrowanego
(stan w końcu miesiąca)
5,2%
Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
352,2 tys.
Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
4985,52 zł
Mieszkania oddane
do użytkowania
1530
Podmioty gospodarki narodowej
(stan w końcu miesiąca)
297,3 tys.
Obroty ładunkowe w portach morskich 4956 tys. ton.
 
 
Do góry