Dane o województwie pomorskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Województwo pomorskie – październik 2021
Ludność
(stan w dniu 30 VI 2021 r.)
2345,1 tys.
Bezrobotni zarejestrowani
(stan w końcu miesiąca)
50,1 tys.
Stopa bezrobocia rejestrowanego
(stan w końcu miesiąca)
5,3%
Przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw
354,4 tys.
Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw
6075,87 zł
Mieszkania oddane
do użytkowania
1646
Podmioty gospodarki narodowej
(stan w końcu miesiąca)
330,1 tys.
Obroty ładunkowe w portach morskich 6413 tys. ton.
 
 

↑ wartość danego zjawiska zwiększyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

↓ wartość danego zjawiska zmniejszyła się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku

  wartość danego zjawiska nie zmieniła się

kolor zielony oznacza, że zmiana ma charakter pozytywny

kolor czerwony oznacza, że zmiana miała charakter negatywny

Do góry