Podmioty gospodarki narodowej z udziałem kapitału zagranicznego w woj. pomorskim w 2005 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 17.01.2006

Uwagi analityczne
Uwagi metodyczne

TABLICE:

Charakterystyka podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (tablice):


Tabl.1

Podstawowe dane o podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego na tle kraju

pdf

xls

Tabl.2

Wybrane dane o podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według liczby pracujących

pdf

xls

Tabl.3

Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego według wybranych sekcji w 2005 r.

pdf

xls

Tabl.4

Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego według udziałowców i wybranych sekcji

pdf

xls

Tabl.5

Pracujący w podmiotach z udziałem kapitału zagraniczego według wybranych sekcji

pdf

xls

Tabl.6

Kapitał podstawowy podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego według wybranych sekcji

pdf

xls

Tabl.7

Kapitał podstawowy podmiotów, w których wartość kapitału zagranicznego przekracza 1 mln USD

pdf

xls

Tabl.8

Struktura kapitałowa podmiotów według wartości kaptału zagranicznego

pdf

xls

Tabl.9

Podstawowy kapitał zagraniczny według krajów pochodzenia

pdf

xls

Tabl.10

Udziałowcy w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego według rodzaju prowadzonej działalności i wybranych krajów

pdf

xls

Tabl.11

Wydatki inwestycyjne podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego poniesione na pozyskanie majątku trwałego w Polsce według wybranych sekcji pdf xls

Tabl.12

Import dokonany przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego według wybranych sekcji

pdf

xls

Tabl.13

Eksport dokonany przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego

pdf

xls

Tabl.14

Elementy przychodów i kosztów działalności podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2005 r.

pdf

xls


Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego na tle podmiotów składających bilans w 2005 r.


Tabl.1(15)

Przychody, koszty i wynik finansowy

pdf xls
Tabl.2(16) Struktura przychodów i kosztów z całokształtu działalności pdf xls
Tabl.3(17) Relacje ekonomiczne pdf xls
Tabl.4(18) Aktywa trwałe i obrotowe pdf xls
Tabl.5(19) Kapitały własne i obce pdf xls
Tabl.6(20) Struktura aktywów i pasywów pdf xls

WYKRESY:

Do góry