Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie pomorskim w 2011 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 16.01.2013

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację zatytułowaną Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie pomorskim w 2011 r. Jest to kolejne opracowanie, wydawane w cyklu trzyletnim, w całości poświęcone tej tematyce. W skład publikacji wchodzą uwagi metodyczne, uwagi analityczne oraz część tabelaryczna. Uwagi metodyczne wyjaśniają zakres tematyczny prezentowanego materiału, zasady grupowań oraz zawierają definicje stosowanych pojęć. W części opisowej z kolei scharakteryzowane zostały zmiany, jakie zaszły w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w 2011 r. w stosunku do 2009 r. Tablice statystyczne ujęto w dwóch rozdziałach tematycznych charakteryzujących podmioty z udziałem kapitału zagranicznego ogółem oraz na tle podmiotów składających bilans.

Przekroje: województwo, sekcje i wybrane działy wg PKD 2007, kraje pochodzenia kapitału
Do góry