Województwo pomorskie w liczbach 2020

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 07.09.2020
Częstotliwość wydania: Roczna

Folder prezentuje podstawowe informacje statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2019 r., m.in. z zakresu ochrony środowiska, ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, gospodarstw domowych, mieszkań, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, turystyki, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, gospodarki morskiej, transportu, handlu, finansów oraz podmiotów gospodarki narodowej.
Opracowanie przedstawia także ważniejsze dane o województwie pomorskim na tle kraju oraz o miastach na prawach powiatu: Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie.

Do góry