Pomorskie w liczbach 2013

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 18.09.2013
Częstotliwość wydania: Roczna

Folder prezentuje podstawowe informacje statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego w 2012 r., m.in. z zakresu ochrony środowiska, ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, gospodarstw domowych, mieszkań, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, turystyki, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, gospodarki morskiej, transportu, handlu, finansów oraz podmiotów gospodarki narodowej.
Opracowanie przedstawia także ważniejsze dane o województwie pomorskim na tle kraju oraz o miastach na prawach powiatu: Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie.
Całość została zaprezentowana w formie tabelarycznej wzbogaconej wykresami i mapami.

Pliki do pobrania

Do góry