Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim w 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.10.2016
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja zawiera informacje na temat dochodów i wydatków województwa, powiatów, miast na prawach powiatu oraz gmin, a także dane dotyczące źródeł dochodów i kierunków wydatków. Ujęte w tablicach wyniki pokazują wielkość i strukturę budżetów oraz ich zróżnicowanie wynikające z odmiennego podziału zadań realizowanych na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. Dane o dochodach i wydatkach budżetów prezentowane są w wartościach bezwzględnych oraz w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wybrane informacje i wskaźniki przedstawiono na tle kraju.

Przekroje: województwo, powiaty, gminy
Do góry