Według stanu w dniu 31 lipca 2015 r. w województwie pomorskim działalność prowadziło 1512 turystycznych obiektów noclegowych (15,1% ogólnej liczby turystycznych obiektów noclegowych w kraju), w tym 37,3% stanowiły obiekty całoroczne. W porównaniu z 2014 r. liczba obiektów noclegowych wzrosła o 4,3%, liczba miejsc noclegowych zwiększyła się o 4,7%, a liczba udzielonych noclegów – o 11,1%. Liczba turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych w województwie pomorskim w 2015 r. wyniosła 2439,2 tys. (9,1% ogólnej liczby turystów w kraju) i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 11,0%.


Wykresy interaktywne