Według stanu w dniu 31 lipca 2013 r. w województwie pomorskim działalność prowadziło 1437 turystycznych obiektów noclegowych (o 12,7% więcej niż rok wcześniej). Obiekty całoroczne stanowiły 37,0% wszystkich obiektów noclegowych w województwie. W porównaniu z analogicznym okresem 2012 r. odnotowano zwiększenie o 1,9% liczby miejsc noclegowych, również liczba korzystających z noclegów oraz liczba udzielonych noclegów zwiększyła się odpowiednio o 5,0% i 2,3%.