Według stanu w dniu 31 lipca 2014 r. w województwie pomorskim działalność prowadziło 1450 turystycznych obiektów noclegowych (o 0,9% więcej niż rok wcześniej), a obiekty całoroczne stanowiły 37,0% wszystkich obiektów noclegowych w województwie. W porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. liczba miejsc noclegowych zwiększyła się o 3,0%, odnotowano również wzrost liczby udzielonych noclegów i osób z nich korzystających – odpowiednio o 8,3% i 11,7%.


Wykresy interaktywne