Opracowanie zawiera uogólnione informacje o pomocy społecznej w województwie pomorskim w 2022 r., między innymi o działalności placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.