Opracowanie zawiera uogólnione informacje o pomocy społecznej w województwie pomorskim w 2018 r., między innymi o działalności placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej.


Wykresy interaktywne