Opracowanie zawiera uogólnione informacje o ochronie zdrowia w województwie pomorskim w 2019 r., między innymi o działalności placówek służby zdrowia, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.


Wykresy interaktywne