Opracowanie zawiera najważniejsze dane z zakresu wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego, ponadpodstawowego oraz studiów wyższych.