Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12
kwi

Statystyka wezła transportowego Gdynia w Korytarzu Sieci Bazowej TEN-T – 2016

Zakres tematyczny opracowania pogrupowano w siedem działów, z czego cztery pierwsze charakteryzują poszczególne rodzaje transportu w węźle TEN-T w Gdyni. Kolejne dotyczą podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w Gdyni – z sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”, zarejestrowanych w rejestrze REGON oraz nakładów inwestycyjnych i wartości środków trwałych w tej sekcji. Ostatni dział dotyczy wybranych aspektów związanych z ochroną środowiska. Ponadto, publikacja wzbogacona została prezentacją graficzną wybranych zagadnień.
Czytaj dalej
1  2  3    
Do góry