Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29
kwi

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w marcu 2019 r.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
kwi

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2018 r.

Opracowanie zawiera informacje o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie pomorskim w 2018 r. Zaprezentowano miedzy innymi uogólnione dane dotyczące komputerów, dostępu do Internetu i stron internetowych posiadanych przez przedsiębiorstwa w województwie pomorskim.
Czytaj dalej
30
kwi

Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2019 r.

Ogólny klimat koniunktury jest oceniany pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, naj-bardziej korzystnie przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu transportu i gospodarki magazynowej oraz zakwaterowania i gastronomii.
Czytaj dalej
Do góry