Jak i gdzie złożyć sprawozdanie

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Pierwszy raz na Portalu Sprawozdawczym

Jeżeli pierwszy raz będziesz składać sprawozdanie:

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdań

O obowiązku złożenia sprawozdania jednostka zostanie  poinformowana listem wysyłanym na adres e-mail  podany przy zakładaniu konta na Portalu Sprawozdawczym GUS (PS).
Lista aktualnych obowiązków sprawozdawczych jest także dostępna po zalogowaniu się na PS. 
Więcej informacji na stronie GUS: „Informacja o obowiązkach sprawozdawczych realizowanych w 2021 r."

Wypełnij sprawozdanie

Jednostki mają obowiązek wypełniania formularza w wersji elektronicznej. W Portalu są udostępnione aplikacje, umożliwiające wypełnienie formularza on-line.

Portal Sprawozdawczy –wejście do systemu 
(https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa)

W uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) można wypełnić formularz w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatem tej formy przekazania danych.

Pomoc

  • w razie problemów z aktywacją konta na Portalu Sprawozdawczym,
  • w sprawach technicznych (instalacja certyfikatu, logowanie, odzyskanie hasła),
  • w sprawach merytorycznych przy wypełnianiu sprawozdania należy  skontaktować się z osobą z Listy osób do kontaktu dla poszczególnych sprawozdań.
Do góry