REGON

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych. Został utworzony na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591, z późn. zm.).

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne),
  • ​jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów.


​Każdemu podmiotowi nadawany jest niepowtarzalny numer identyfikacyjny REGON. Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy o statystyce publicznej podmiot jest zobowiązany do zgłoszenia odpowiedniego wniosku w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, zmianę lub skreślenie z rejestru REGON.

Wnioski o wpis, zmianę bądź likwidację podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON przyjmowane są w siedzibie Urzędu Statystycznego w Gdańsku w pokoju nr 15, parter, telefon 48 695 259 128.

Formularze przeznaczone do składania wniosków w wersji papierowej

Więcej informacji

Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON podmiotom na ich wyraźne żądanie wydawane są w siedzibie Urzędu w Gdańsku w pokoju nr 15, parter, telefon 48 695 259 128.
Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym jest udostępniana na stronie internetowej GUS.

Więcej informacji

Udostępnianie danych z rejestru REGON na zamówienie osób trzecich odbywa się w siedzibie Urzędu w Gdańsku w pokoju nr 3, parter, telefon 48 695 259 039 lub pocztą elektroniczną .

Rejestr REGON jest jawny i powszechnie dostępny, dane o podmiotach gospodarki narodowej udostępniane są bezpłatnie i płatnie w zależności od zakresu danych.

Więcej informacji

Ponadto sprawy związane z krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, w tym udzielanie informacji podmiotom  na temat sposobu rejestracji w rejestrze REGON oraz metodologii prowadzenia rejestru, a także obsługa informatyczna rejestru są prowadzone w siedzibie Urzędu w Gdańsku oraz w Oddziałach: w Chojnicach, w Słupsku i w Tczewie.

REGON

Urząd/Oddział Adres Telefon
Urząd Statystyczny w Gdańsku ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk
parter, pokój nr 15
rejestracja REGON: 48 695 259 128
Informatorium: 48 695 259 039
Urząd Statystyczny w Gdańsku
 Oddział w Chojnicach
pl. Plac Niepodległości 7
89-600 Chojnice
II piętro, pokój nr 6
48 695 253 912
Urząd Statystyczny w Gdańsku
 Oddział w Słupsku
ul. Jana Pawła II 1
86-200 Słupsk
piętro IV, pokój nr 609, 610
48 510 224 482; 48 695 255 899; 48 695 257 798
Urząd Statystyczny w Gdańsku
 Oddział w Tczewie
ul. Gdańska 33 h
83-110 Tczew
piętro I, pokój nr 2
48 510 224 486

Do góry