Gdy skontaktuje się z nami ankieter

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Gdy zadzwoni ankieter Głównego Urzędu Statystycznego w celu przeprowadzenia badania ankietowego możesz:

 • sprawdzić czy w tym czasie przeprowadzane jest dane badanie odwiedzając stronę GUS „Program badań statystycznych statystyki publicznej”,
 • Tożsamość ankietera realizującego badania na terenie województwa pomorskiego można zweryfikować poprzez:

Aplikację na stronie Sprawdź tożsamość ankietera

Infolinię Statystyczną 22 279 99 99

Bezpośredni kontakt z urzędem:

Gdańsk: 695 254 089, 695 255 968, 695 252 349

Chojnice: 52 397 40 62, 695 253 776

Słupsk: 59 71 42 202, 695 258 365

 • umówić się na inny termin przeprowadzenia badania,
 • zażądać przeprowadzenia badania metodą bezpośredniego kontaktu z ankieterem w domu.

Badania ankietowe w województwie pomorskim realizują ankieterzy terenowi. W przypadku dużego obciążenia badaniami istnieje możliwość zaangażowania pracowników na co dzień wykonujących pracę w biurze (tzw. ankieterów zmiennych).
Ankieter odwiedzający respondenta posiada legitymację służbową.


Legitymacja ankietera - przód - białe tło, z prawej górnej strony logo Urzędu Statystycznego w Gdańsku, z prawej górnej strony ikonka Orzeł Polski, po środku z lewej strony zdjęcie ankietera, po prawej strnie dane ankietera.

Legitymacja ankietera


Kim jest ankieter statystyczny

 • Ankieter statystki publicznej jest pracownikiem urzędu statystycznego na terenie danego województwa.
 • Każdy ankieter pracujący w terenie posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do przeprowadzenia danego badania z określeniem tematyki, terenu i okresu realizacji badania.

Do wylosowanych gospodarstw domowych/rolnych wysyłany jest list Prezesa GUS, który poprzedza pierwszą wizytę ankietera. List podkreśla znaczenie badania, zawiera skrócone informacje o przebiegu badania, obowiązkach wynikających z podjęcia badania oraz gwarantowanej poufności zbieranych informacji


Badania ankietowe

W ramach badań statystyki publicznej przeprowadzane są badania ankietowe:

 • gospodarstw domowych,
 • cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych oraz cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych,
 • rolnicze.

Badania prowadzone są na terenie całego kraju. Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują wojewódzkie urzędy statystyczne, a wylosowane do badania gospodarstwa domowe/rolne odwiedzają przedstawiciele wojewódzkiej sieci ankieterów statystycznych.
Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi przeprowadzanymi w wybranych do badania w drodze losowania gospodarstwach domowych czy rolnych, reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw domowych w Polsce.
Zbiór wylosowanych gospodarstw rolnych nazywany jest próbą do badania.
Badanie cen prowadzone jest w 209 rejonach na terenie kraju (w 13 rejonach w woj. pomorskim), gdzie notuje się ceny i poziom ich zmian dla określonej liczby reprezentantów w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych i jednostkach usługowych znajdujących się na terenie rejonu badania cen.

Ze względu na częstotliwość przeprowadzania badania wyróżnia się:

 • badania stałe – realizowane w sposób ciągły, np. badanie budżetów gospodarstw domowych, badanie cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych,
 • badania cykliczne – powtarzane cyklicznie w określonych odstępach czasu, np. EU-SILC, SSI-10, EHIS, BSS, badania modułowe,
 • badania jednorazowe – realizowane w miarę potrzeb zbierania danych statystycznych o dziedzinie, zjawisku lub procesie.

Zobacz także: Program badań statystycznych statystyki publicznej 

Do góry