Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego - III kwartał 2020 r.

30.11.2020
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa pomorskiego m.in. z zakresu ludności, rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu, turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2019/2020

30.11.2020
Opracowanie zawiera najważniejsze dane z zakresu wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego, ponadpodstawowego oraz studiów wyższych.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie pomorskim w 2019 r.

30.11.2020
Opracowanie składa się z syntezy, uwag ogólnych i metodycznych, a także tablic statystycznych oraz map i wykresów. Część analityczna zawiera opis najistotniejszych zagadnień charakteryzujących sytuację na rynku pracy w województwie pomorskim. W uwagach przedstawiono metody badań, źródła i zakres danych oraz objaśnienia podstawowych pojęć. Uzupełnienie natomiast stanowią prezentacje graficzne. Zasadniczą częścią opracowania są tablice, w których wybrane informacje prezentowane są w retrospekcji za lata 2018 i 2019 oraz według płci, miejsca zamieszkania, sektorów i form własności, sekcji PKD 2007, a także grup zawodów. Dla bardziej szczegółowego scharakteryzowania zjawisk na rynku pracy w województwie pomorskim wybrane dane statystyczne przedstawiono w podziale na podregiony, powiaty i gminy.
Czytaj dalej
1    12  13  14  15  16  17  18  19  20    62
Do góry