Rolnictwo w województwie pomorskim w 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 26.07.2019
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu kolejne wydanie publikacji Rolnictwo w województwie pomorskim, a jednocześnie pierwsze ukazujące się w serii „Analizy statystyczne”.
Źródło danych do opracowania stanowiły zbiorcze wyniki ze sprawozdawczości i badań reprezentacyjnych, szacunki i oceny rzeczoznawców szczebla terenowego. Ponadto, w celu pełniejszego zobrazowania dynamiki zmian cen produktów rolnych i zwierząt gospodarskich uzyskiwanych przez rolników na targowiskach, wykorzystano miesięczne notowania cen prowadzone przez stałych ankieterów Urzędu Statystycznego.
Dane w opracowaniu ujęto w siedmiu rozdziałach tematycznych, obejmujących produkcję roślinną i zwierzęcą, skup i ceny produktów rolnych, wyposażenie rolnictwa w niektóre środki produkcji, globalną, końcową i towarową produkcję rolniczą oraz koniunkturę w gospodarstwach rolnych. Przyjęta w opracowaniu terminologia, zastosowane klasyfikacje i grupowania danych umożliwiają ich wykorzystanie do porównań z danymi ogólnopolskimi i innymi województwami.Przekroje: województwo, formy własności
Do góry