Rolnictwo w województwie pomorskim w 2013 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 18.07.2014
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu kolejne wydanie publikacji Rolnictwo w województwie pomorskim.
Źródło danych do opracowania stanowiły zbiorcze wyniki ze sprawozdawczości i badań reprezentacyjnych, szacunki i oceny rzeczoznawców szczebla terenowego oraz wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Ponadto, w celu pełniejszego zobrazowania dynamiki zmian cen produktów rolnych i zwierząt gospodarskich uzyskiwanych przez rolników na targowiskach, wykorzystano miesięczne notowania cen prowadzone przez stałych ankieterów Urzędu Statystycznego.
Na opracowanie składają się uwagi metodyczne zawierające definicje podstawowych pojęć i wskaźników, synteza wyników badań wzbogacona prezentacją graficzną wybranych zjawisk oraz część tabelaryczna. Dane zawarte w tablicach ujęto w siedmiu rozdziałach tematycznych obejmujących gospodarkę ziemią, produkcję rolniczą, skup i ceny produktów rolnych, a także wyposażenie rolnictwa w niektóre środki produkcji. 
Przyjęta w opracowaniu terminologia, zastosowane klasyfikacje i grupowania danych umożliwiają ich wykorzystanie do porównań z danymi ogólnokrajowymi i innymi województwami.

Przekroje: województwo, sektory własności, formy własności
Do góry