Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w latach 2012-2014

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.02.2016

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację zatytułowaną Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w latach 2012-2014. Jest to kolejne opracowanie, wydawane w cyklu trzyletnim, w całości poświęcone tej tematyce.
W skład publikacji wchodzą uwagi metodyczne, uwagi analityczne oraz część tabelaryczna. Uwagi metodyczne wyjaśniają zakres tematyczny prezentowanego materiału, zasady grupowań oraz zawierają definicje stosowanych pojęć. W części opisowej scharakteryzowane zostały zmiany, jakie zaszły w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w 2014 r. w stosunku do 2012 r. Tablice statystyczne ujęto w dwóch rozdziałach tematycznych charakteryzujących podmioty z udziałem kapitału zagranicznego ogółem oraz na tle podmiotów składających bilans.


Wykresy interaktywne

Przekroje: województwo, sekcje i wybrane działy wg PKD 2007, kraje pochodzenia kapitału.
Do góry