Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2018 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.07.2019

Publikacja Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2018 r. zastąpiła ukazujące się w cyklu rocznym opracowanie Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie pomorskim. Publikacja stanowi próbę analizy sytuacji i procesów demograficznych zachodzących w kilkunastoletnim szeregu czasowym, a także wskazuje kierunki przemian i podstawowe tendencje.
Na opracowanie składa się analiza stanu i struktury, ruchu naturalnego oraz migracji ludności województwa na tle wskaźników ogólnopolskich oraz w odniesieniu do pozostałych województw i powiatów województwa pomorskiego. W publikacji zawarto również definicje podstawowych pojęć i wskaźników, metody badań oraz wykorzystywane źródła informacji. Uzupełnieniem komentarza analitycznego są tablice, wykresy i kartogramy, które ilustrują wybrane cechy, zjawiska i zaobserwowane tendencje. Dodatkowo na stronie internetowej zaprezentowano w formie tabelarycznej wybrane dane w podziale na podregiony, powiaty i gminy.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy
Do góry