Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2020 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.07.2021

Na opracowanie składa się analiza stanu i struktury, ruchu naturalnego oraz migracji ludności województwa na tle wskaźników ogólnopolskich oraz w odniesieniu do pozostałych  województw i powiatów województwa pomorskiego. W publikacji zawarto również definicje podstawowych pojęć i wskaźników, metody badań oraz wykorzystywane źródła informacji. Uzupełnieniem komentarza analitycznego są tablice, wykresy i kartogramy, które ilustrują wybrane cechy, zjawiska i zaobserwowane tendencje. Dodatkowo na stronie internetowej zaprezentowano w formie tabelarycznej wybrane dane w podziale na podregiony, powiaty i gminy.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy
Do góry