Wypadki przy pracy w województwie pomorskim w 2011 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.11.2012

Publikacja prezentuje obszerny zestaw informacji statystycznych na temat wypadków przy pracy (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie) przygotowano na podstawie danych pozyskanych ze statystycznej karty wypadku przy pracy. Na opracowanie składają się uwagi metodyczne zawierające definicje podstawowych pojęć i wskaźników, synteza wyników badań wzbogacona prezentacją graficzną wybranych zjawisk oraz część tabelaryczna. Dane zawarte w tablicach prezentują szczegółowe informacje dotyczące m.in. miejsca i przyczyny wypadku, rodzaju urazu, jak również absencji spowodowanej wypadkiem i związanych z nim strat materialnych. Informacje dostępne są w przekroju terytorialnym według podregionów i powiatów, a także na tle wskaźników ogólnopolskich i w odniesieniu do innych województw. Wyniki według rodzaju działalności przedstawione zostały w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007.

Przekroje: województwo, powiaty, sekcje i wybrane działy PKD 2007, sektory własności
Do góry