Sytuacja społeczno-gospodarcza Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2014-2019

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 14.09.2021

W opracowaniu zaprezentowane zostały dane z takich obszarów jak podział administracyjny, środowisko, kapitał ludzki, jakość życia i gospodarka. Znajdziecie tu Państwo m.in. dane demograficzne z zakresu rynku pracy, migracji, infrastruktury komunalnej, mieszkalnictwa, jakości powietrza, ochrony zdrowia, kultury, gospodarki odpadami oraz odnawialnych źródeł energii. Publikacja zawiera również wskaźniki ekonomiczne prezentujące zmiany gospodarcze w metropolii i w regionie oraz ich wpływ na dochody miast i gmin. Ujęty został także, niezwykle ważny z punktu widzenia OMGGS, temat funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Od 2014 r. OMGGS, jako Instytucja Pośrednicząca, poprawia jakość życia mieszkańców województwa pomorskiego poprzez realizację szeregu inwestycji finansowanych z mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Do góry