Kapitał ludzki w Polsce w 2010 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 16.01.2013
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja Kapitał ludzki w Polsce w 2010 r. bazuje na systemie wskaźników cząstkowych umożliwiających prowadzenie samodzielnych badań i analiz na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym w następujących obszarach: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego. Dane prezentowane w publikacji pochodzą ze zbiorów statystyki publicznej oraz źródeł pozastatystycznych.
Na potrzeby niniejszej publikacji przyjęto definicję OECD mówiącą, że: kapitał ludzki to wiedza, umiejętności, zdolności oraz inne właściwe jednostce atrybuty ułatwiające tworzenie osobistego, społecznego oraz ekonomicznego dobrostanu. Niniejsze opracowanie jest pierwszym z cyklu publikacji GUS na temat stanu kapitału ludzkiego w Polsce.

Przekroje: województwa, miasta, wieś, poziom wykształcenia, grupy wieku, status zawodowy, status społeczno-zawodowy, płeć

Pliki do pobrania

Do góry