Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2018/2019

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.11.2019
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje publikację na temat edukacji w województwie pomorskim obejmującą dane dotyczące kształcenia formalnego.
Publikacja zawiera najważniejsze dane z zakresu wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, ponadpodstawowego i ponadgimnazjalnego oraz studiów wyższych, podyplomowych, doktoranckich, a także powiązane z nimi aspekty odnoszące się do finansowania szkolnictwa wyższego oraz pomocy materialnej i socjalnej dla uczestników tej formy edukacji. Dane zostały ujęte w postaci tabelarycznej. Z zachodzącymi zmianami w edukacji w stosunku do okresu ubiegłego można zapoznać się w syntezie wzbogaconej o wykresy. Poruszane w publikacji zagadnienia metodologiczne zostały szczegółowo wyjaśnione w uwagach metodycznych.Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, rodzaje placówek, typy szkół, grupy kierunków i kierunki studiów, organy prowadzące.
Do góry