Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ruchu naturalnego ludności w województwie pomorskim w 2014 r., między innymi o liczbie ludności, przyroście naturalnym, przeciętnym trwaniu życia oraz migracjach ludności na pobyt stały.


Wykresy interaktywne