Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30
pazdz

Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2017-2019

Urząd Statystyczny w Gdańsku przekazuje Państwu publikację Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2017-2019, która charakteryzuje różne obszary społeczno-gospodarcze wpływające na jakość życia mieszkańców.
Czytaj dalej
30
pazdz

Stan i ochrona środowiska w województwie pomorskim w 2019 r.

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ochrony środowiska w województwie pomorskim w 2018 r., między innymi o kierunkach wykorzystania powierzchni geodezyjnej województwa, poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności, ściekach przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz o emisji i redukcji przemysłowych zanieczyszczeń powietrza.
Czytaj dalej
30
pazdz

Budżety gospodarstw domowych w województwie pomorskim w 2019 r.

Opracowanie zawiera informacje o budżetach gospodarstw domowych w województwie pomorskim między innymi o przeciętnym miesięcznym dochodzie, przeciętnym miesięcznym spożyciu niektórych artykułów żywnościowych, gospodarstwach domowych wyposażonych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.
Czytaj dalej
Do góry