Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w kwietniu 2020 r.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
29
maj

Turystyka w województwie pomorskim w 2019 r.

W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego) w województwie pomorskim w 2019 r.
Czytaj dalej
29
maj

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego 2020

Opracowanie składa się z komentarzy analitycznych ilustrowanych graficznie za pomocą map i wykresów przedstawiających tendencje na przestrzeni kilku lat. Dodatkowo dołączone zostały tablice przekrojowe dla miasta wojewódzkiego oraz dla województwa obrazujące poziom zjawiska na tle kraju i pozostałych województw oraz tablice szczegółowe dla województwa. Podstawowe wyjaśnienia metodyczne znajdują się w tekście analitycznym. W stosunku do edycji z lat poprzednich opracowanie zostało wzbogacone o dodatkowe zagadnienia i obejmuje najważniejsze działy statystyki publicznej zgrupowane w rozdziałach tematycznych, tj. środowisko, społeczeństwo, gospodarka oraz finanse jednostek samorządu terytorialnego.
Czytaj dalej
Do góry