Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30
maj

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w kwietniu 2019 r.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
30
maj

Turystyka w województwie pomorskim w 2018 r.

W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego) w województwie pomorskim w 2018 r.
Czytaj dalej
31
maj

Stan i ruch naturalny ludności w województwie pomorskim w 2018 r.

Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ruchu naturalnego ludności w województwie pomorskim w 2018 r., między innymi o liczbie ludności, przyroście naturalnym, przeciętnym trwaniu życia oraz migracjach ludności na pobyt stały.
Czytaj dalej
31
maj

Koniunktura gospodarcza w maju 2019 r.

Koniunktura jest oceniana pozytywnie przez podmioty ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności gospodarczej, najbardziej korzystnie przez przedstawicieli firm prowadzących działalność z zakresu zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej
  1  2 
Do góry