Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
27
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w lutym 2020 r.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
27
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie pomorskim w IV kwartale 2019 r.

Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w IV kwartale 2019 r.
Czytaj dalej
31
marz

Działalność innowacyjna w województwie pomorskim w latach 2016-2018

Dane dotyczące przedsiębiorstw, które wprowadziły działalność innowacyjną w latach 2016–2018, nakładów poniesione na działalność innowacyjną.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w marcu 2020 r.

Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają w marcu br. koniunkturę mniej korzystnie niż przed miesiącem. Największy spadek wskaźnika odnotowano w sekcji handel hurtowy.
Czytaj dalej
Do góry