Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Luty 2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
30 31
1
Informacje z dnia: 1 Luty 2023
2 3 4 5
6 7 8 9
1
Informacje z dnia: 10 Luty 2023
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27
4
Informacje z dnia: 28 Luty 2023
1 2 3 4 5
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2023 r.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2021 r.

W 2021 r. na terenie województwa pomorskiego badaniem objęto 1180 podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 7288,4 mln zł, o 9,3% więcej niż przed rokiem. Pod względem liczby pracujących najwięcej kapitału zagranicznego ulokowano w podmiotach zatrudniających 250 osób i więcej (37,9%), natomiast według sekcji – wśród podmiotów działających w przetwórstwie przemysłowym (34,5%).
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2023 r.

W lutym br. jedynie podmioty świadczące usługi w zakresie informacji i komunikacji oceniają koniunkturę pozytywnie, choć gorzej niż w styczniu br. W pozostałych obszarach działalności gospodarczej formułowano oceny niekorzystne, ale w większości lepsze niż w ubiegłym miesiącu. Najgorsze nastroje panują wśród jednostek z sekcji zakwaterowanie i gastronomia – spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 3,4 w porównaniu ze styczniem br. W handlu detalicznym wartość tego wskaźnika kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim miesiącu.
Czytaj dalej
1  2    
Do góry