Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Luty 2022

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
1
Informacje z dnia: 11 Luty 2022
12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
4
Informacje z dnia: 28 Luty 2022
1 2 3 4 5 6
28
lut

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w styczniu 2022 r.

Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej
28
lut

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie pomorskim w 2020 r.

W 2019 r. na terenie województwa pomorskiego badaniem objęto 1296 podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość ulokowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 6651,3 mln zł, o 9,2% więcej niż przed rokiem. Pod względem liczby pracujących najwięcej kapitału zagranicznego ulokowano w podmiotach zatrudniających 250 osób i więcej (31,6%), natomiast według sekcji – wśród podmiotów działających w przetwórstwie przemysłowym (33,0%).
Czytaj dalej
28
lut

Koniunktura gospodarcza w lutym 2022 r.

W lutym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki kształtuje się na poziomie wyższym lub zbliżonym do notowanego w styczniu. Największy wzrost wskaźnika odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii.
Czytaj dalej
28
lut

Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim w 2021 r.

Opracowanie zawiera uogólnione informacje na temat bezrobotnych w województwie pomorskim w 2021 r., dotyczące między innymi bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia.
Czytaj dalej
Do góry