Wyniki Pomorskiego Konkursu "Statystyka w praktyce"

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

13 czerwca 2015 r. w Sopocie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbył się finał Pomorskiego Konkursu "Statystyka w praktyce", którego organizatorami byli Katedra Statystyki Uniwersytetu Gdańskiego, Urząd Statystyczny w Gdańsku oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Konkurs skierowany był do uczniów szkól ponadgimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego i składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie trzyosobowe zespoły uczniów, które zgłosiły się do udziału w  konkursie zgodnie z regulaminem opracowały pisemnie jeden z trzech tematów zaproponowanych przez organizatorów. Do drugiego etapu  finałowego zakwalifikowało się 10 zespołów, których prace zostały najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. Rozgrywka finałowa  w formie testu i quizu wyłoniła laureatów.

  • I miejsce zajął zespół w składzie: Natalia Długosz, Paulina Grzenkowicz i Monika Miotk pod opieką Pani Barbary Brzostowskiej, reprezentujący Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte w Kartuzach.

W I etapie konkursu zespół wykonał opracowanie na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów szkoły na temat dokonywania zakupów towarów i usług przez Internet.

  • II miejsce zajął zespól w składzie: Krzysztof Czaja, Klaudia Schwichtenberg i Kamila Went reprezentujący również Technikum nr 2 w Kartuzach.

W I etapie konkursu zespół wykonał opracowanie na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów szkoły na temat aktywności kulturalnej i rekreacyjnej młodzieży.

  • III miejsce zajął zespół w składzie: Justyna Grabas, Dominika Konkol i Martyna Recław  z X Liceum Ogólnokształcącego im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni pod opieką Pani Anny Józefowicz.

W I etapie konkursu zespół wykonał opracowanie na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów szkoły na temat aktywności kulturalnej i rekreacyjnej młodzieży.

Członkowie zwycięskich zespołów oraz ich opiekunowie otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Narodowy Bank Polski. Ponadto dzięki dofinansowaniu projektu ze środków NBP szkoły, z których pochodzili uczestnicy finału, otrzymały od organizatorów publikacje książkowe z zakresu ekonomii, bankowości i statystyki.

Do góry