Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym AK-R

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
12.01.2023

W dniach od 13 do 31 stycznia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 13 – 16 stycznia 2023 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 17 – 31 stycznia 2023 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 13 – 25 stycznia 2023 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 26 – 31 stycznia 2023 r.

W przypadku wątpliwości, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej uczestniczące w badaniu AK-R proszone są o kontakt z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze. Lista osób do kontaktu znajduje się na stronie http://zielonagora.stat.gov.pl/specjalizacja-urzedu/

Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie:  https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-ankietowe/


Badanie ankietowe AK-R jest realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

Do góry