Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego 2020

29.05.2020
Opracowanie składa się z komentarzy analitycznych ilustrowanych graficznie za pomocą map i wykresów przedstawiających tendencje na przestrzeni kilku lat. Dodatkowo dołączone zostały tablice przekrojowe dla miasta wojewódzkiego oraz dla województwa obrazujące poziom zjawiska na tle kraju i pozostałych województw oraz tablice szczegółowe dla województwa. Podstawowe wyjaśnienia metodyczne znajdują się w tekście analitycznym. W stosunku do edycji z lat poprzednich opracowanie zostało wzbogacone o dodatkowe zagadnienia i obejmuje najważniejsze działy statystyki publicznej zgrupowane w rozdziałach tematycznych, tj. środowisko, społeczeństwo, gospodarka oraz finanse jednostek samorządu terytorialnego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Turystyka w województwie pomorskim w 2019 r.

29.05.2020
W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego) w województwie pomorskim w 2019 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w kwietniu 2020 r.

29.05.2020
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w maju 2020 r.

28.05.2020
We wszystkich badanych obszarach przedsiębiorcy w maju br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w kwietniu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa. Najmniejszą poprawę ocen sygnalizują firmy z sekcji handel detaliczny oraz informacja i komunikacja.
Czytaj dalej
1    19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Do góry