Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wstępne wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w I kwartale 2021 r.

08.07.2021
Opracowanie zawiera informację o aktywności ekonomicznej ludności w województwie pomorskim prezentujące uogólnione dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w I kwartale 2021 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2021 r.

30.06.2021
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w czerwcu br. oceniają koniunkturę mniej korzystnie niż w maju br. Oceny wzrosły jedynie w handlu hurtowym, natomiast w handlu detalicznym oceny są podobne jak przed miesiącem. Składowa „prognostyczna” pogorszyła się w większości obszarów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2020 r.

30.06.2021
Opracowanie zawiera informacje o popycie na pracę w województwie pomorskim. Zaprezentowano uogólnione dane dotyczące między innymi pracujących, wolnych miejsc pracy, nowo utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w województwie pomorskim w 2020 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w maju 2021 r.

29.06.2021
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Turystyka w województwie pomorskim w 2020 r.

31.05.2021
W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego) w województwie pomorskim w 2020 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w kwietniu 2021 r.

31.05.2021
Opracowanie zawiera podstawowe informacje charakteryzujące procesy zachodzące na terenie województwa pomorskiego m.in. z zakresu rynku pracy, podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu oraz cen. Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sektorów i form własności, sekcji i wybranych działów w układzie PKD 2007.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie pomorskim w 2020 r.

31.05.2021
Opracowanie zawiera uogólnione dane dotyczące stanu i ruchu naturalnego ludności w województwie pomorskim w 2020 r., między innymi o liczbie ludności, przyroście naturalnym, przeciętnym trwaniu życia oraz migracjach ludności na pobyt stały.
Czytaj dalej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    14
Do góry